reus.cat
cerca
logotip escola Ginesta
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

Les cartes de servei són documents, amb els quals la corporació municipal informa a la ciutadania sobre els serveis que presta, com els presta i els compromisos de qualitat i eficacia que assumeix, a l'hora que informa sobre quines mesures pren per avaluar el resultat d'aquest compromisos  i com la ciutadania pot participar en la millora de les prestacions.

Us adjuntem la carta de serveis de les bressols municipals