reus.cat
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

A l'EBM la Ginesta donem molta importàcia a la relacióamb les famílies i a mantenir una comunicació oberta i fluida, ja que és necessari per garantirel seguiment de cada infant i del seu procés educatiu i evolutiu. 

Eines de comunicació que utilizem per informar del seguimet del vostres fill/a:

*L'agenda escolar ( on cada dia anotem la informació del vostre fill/a)

*La pissarra d'aula, on hi ha els diferents racons de jocs presentats a l'aula

*Entrevistes individualitzades

*Reunions informatives

*Interacció diaria durant les entrades i sortides.

Altres canals de comunicació:

*La bústia de suggeriments

*Web de l'escola

*Correu electrònic

Participació familiar; volem que formeu part de l'escola i us la setiu vostra, és per aixó que oferem diverses activitat on podeu ser particeps del precès d'aprenentatge dels vostres infants.

*Festes (inici de curs, carnaval, fi de curs...)

*Sortides (acaompanyant als infants)

*Muntatge de tallers o activitats (relalització d'activitats família-escola decoració, tallers diversos...)

*Xerrades informatives

*Consell escolar

L'EBM la Ginesta us convida a participar del dia a dia de l'escola