reus.cat
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

La comunicació i la interacció diària entre les famílies i l’equip educatiu garanteix el seguiment de
cada infant i del seu procés evolutiu.

Per aquest motiu l’escola sempre està oberta al diàleg disposant de diferents mètodes per a la comunicació:

- Horaris d’entrevistes; a més de les dues entrevistes que es realitzen per curs i alumne (una inicial a principi de curs i l’altre de seguiment a finals del segon trimestre), tot l’equip educatiu disposa d’hores per destinar a l’atenció de les famílies que ho sol·licitin.

- Bústia de suggeriments.

- Agenda escolar de l’infant; on cada dia s’anota l’activitat que es fa l’aula i tota aquella informació rellevant de l’infant (àpats, descans,...). A més trobem un apartat on les famílies poden apuntar qualsevol informació que vulguin fer arribar al centre.

- Taulell informatiu a l’entrada de l’aula.

- Correu electrònic i/o circulars informatives.

- Altres que puguin sorgir

L'Educació Infantil és una tasca compartida entre les famílies i educadors/res amb la finalitat de dur accions educatives de manera conjunta.

Per tant, el diàleg entre família i escola és una qüestió primordial a la nostra escola.

Gràcies a aquesta bona comunicació podem arribar a:

- Conèixer l’infant.

- Establir criteris educatius comuns.

- Donar continuïtat al treball realitzat a l’escola i a casa, facilitant el treball conjunt arribant així a uns objectius comuns.

- Oferir models d’intervenció i de relació amb els infants.

- Ajudar a conèixer la funció educativa de l’escola.

Amb el Consell Escolar les famílies tenen l’oportunitat de participar en algunes de les decisions que es prenen al centre. A través dels representants del sector de les famílies tenen la facilitat de fer arribar les seves idees i opinions sobre temes vinculants al centre, com són les festes, reunions, realització de tallers, etc.

Per tal que la comunicació estigui a l’abast de tothom, els representants del sector de pares i mares convoquen reunions trimestrals, tant per parlar de les diferents activitats en les quals poden participar o de qualsevol dubte o proposta que pugui sorgir. A més, disposen d’un correu electrònic per facilitar la comunicació entre les famílies durant el curs.