reus.cat
cerca
logotip escola Ginesta
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM La Ginesta treballa basant-se en diferents principis metodològics on el nostre objectiu principal és afavorir l'autonomia dels infants en tots els aspectes, respecnat-lo a ell i al seu ritme. Atendre les seves necessitats físiques i emocionals, de comunicació i d'adquisició d'hàbits personals, segons les característiques pròpies de cada edat; però respectant el ritme individual de cada infant. 

 

Creem diferents ambients d'aprenentatge, pensats basant-se en el moment evolutiu de tots els infants de cada estança, on ells circulen lliurement segons les seves preferències i necessitats. 

Busquem la llibertat d'acció i fem costat a la iniciativa individual i l'aprenentatge social com a model de convivència.

El paper de tot l'equip educatiu en el desenvolupament integral de l'infant és observar i guiar als nens i les nenes proporcionant-los eines, donant-los a conèixer l'entorn de forma respectuosa, permetent que siguin ells mateixos els que troben les solucions als problemes i mantenir un entorn endreçat i segur. Essent els mateixos infants els que en cada moment decideixen apropar-se a l'espai de joc que els hi crida més l'atenció.

L'escola és un ambient que s'ha organitzat per a l'infant, dissenyat per fomentar el seu auto-aprenentatge i desenvolupament en general, tenint en compte les necessitats individuals.

Benvinguts a l’EBM La Ginesta

 

Weight Loss Transformations - Lose Weight Running Stories