reus.cat
cerca
logotip escola Ginesta
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM La Ginesta treballa basant-se en diferents principis metodològics on el nostre objectiu principal és afavorir l'autonomia dels infants en tots els aspectes. Atendre les seves necessitats físiques i emocionals, de comunicació i d'adquisició d'hàbits personals, segons les característiques pròpies de cada edat; però respectant el ritme individual de cada infant. A través d'activitats lúdiques, experimentals, en un entorn emocionalment positiu, agradable, i basat en el respecte de l'infant.

 

L'activitat és la nostra forma d'aprenentatge, posant èmfasi en la importància de les percepcions sensorials, tenint en compte l'estat físic, moral, afectiu, social i intel·lectual de cada infant.


Si es fan coses reals, també són reals les seves conseqüències (Loris Malaguzzi)

Busquem la llibertat d'acció i fem costat a la iniciativa individual i l'aprenentatge social com a model de convivència.

El paper de tot l'equip educatiu en el desenvolupament integral de l'infant és observar i guiar als nens i les nenes proporcionant-los eines i donant-los a conèixer l'entorn de forma respectuosa, permetent que siguin ells mateixos els que troben les solucions als problemes. Obrint-nos a l'observació i l'experimentació per desenvolupar la seva creativitat, i oferir-los aquelles activitats i/o experiències que més motivin a cada infant. Essent els mateixos infants els que en cada moment decideixen apropar-se a l'espai de joc que els hi crida més l'atenció.

L'escola és un ambient que s'ha organitzat per a l'infant, dissenyat per fomentar el seu auto-aprenentatge i desenvolupament en general, tenint en compte les necessitats individuals.

Benvinguts a l’EBM La Ginesta

 

Weight Loss Transformations - Lose Weight Running Stories