reus.cat
cerca
logotip escola Ginesta
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM La Ginesta per aquest curs 2021-2022, el formen 17 professionals fixes: 1 directora, 2 mestres, 7 tècniques en educació infantil, 3 educadores de suport, 2 vetlladores, 2 educadores per substituïr alguna baixa en el centre .

Aquest curs també tindrem dues estudiants en pràctiques, acollida en el pla de formació Dual que ens acompanyaran  durant tot el curs.

Fitxers Relacionats: