reus.cat
cerca
logotip escola Ginesta
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

L'equip educatiu de l'EBM La Ginesta per aquest curs 2023-2024, el formen 19 professionals fixes: 1 directora, 2 mestres, 8 tècniques en educació infantil, 4 assistents, 1 vetlladora, 1 educadora de l'aula multisensorial, i 2 pulls que fan les substitucions de totes les EBM de Reus.  

Aquest curs també tindrem dues estudiants en pràctiques, acollida en el pla de formació Dual que ens acompanyaran durant tot el curs.