reus.cat
cerca
logotip escola Ginesta
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

En aquest apartat podreu consultar els preus de la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals de Reus pel curs 2023/24. 

La matrícula és gratuïta. Les quotes es pagaran mitjançant domiciliació bancària. Les famílies pagaran 11 mensualitats per curs escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

S'accepta el pagament a través de xecs virtuals de les empreses Cheque Déjeuner, Sodexo i Edenred. 

Des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Reus s'implementarà de cara el curs 2020/21 la tarifació social per les famílies que accedeixin al servei que ofereixen les escoles bressol municipals de la ciutat. Millorant l'import que satisfan les famílies del preu públic vigent, un model econòmic que permet combatre les desigualtats de cada família, econòmiques i socials. Els preus del servei escolar i àpat s'aplicarà la tarifació en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne.

En aquest apartat podreu trobar els trams de renda i llindars econòmics.